MRT staat voor Motorische Remedial Teaching. Het is een vorm van extra hulp voor kinderen die motorisch minder vaardig zijn. Op school is er voor kinderen extra hulp met rekenen, lezen en schrijven, maar op het gebied van motoriek biedt niet iedere school deze extra hulp en wordt er vaak doorverwezen naar een (kinder)fysiotherapeut of ceasartherapeut. Een MRT`er of MRT-praktijk heeft echter meer raakvlakken met het onderwijs, omdat de lessen gegeven worden door een vakleerkracht gymnastiek.

Centraal staan de ontwikkeling en verbetering van de motorische vaardigheden. MRT staat ook in combinatie met leer- en gedragsproblemen. Kinderen met een achterstand in hun motorische ontwikkeling, hebben in sommige gevallen ook moeilijkheden met het leerproces op school. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind kan hierdoor negatiever zijn dan dat van andere kinderen. 

KiddoSport biedt hiervoor verschillende mogelijkheden! Na een gesprek met ouder en kind en een (korte) screening wordt er een plan gemaakt. In een relatief korte periode gaan we aan de slag met o.a. groepslessen en/of thuisopdrachten. De kinderen krijgen meer plezier in bewegen en spelen en het verbetert het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind.


Benieuwd naar de kosten? Kijk dan hier!